Меню
Меню
Официални правила за промоцията “Обичаш планината? Мечтаеш за нови туристически обувки?„

02.06.2023 13:40:45

Официални правила за промоцията “Обичаш планината? Мечтаеш за нови туристически обувки?„

Официални правила за промоцията Обичаш планината? Мечтаеш за нови туристически обувки?„ във Facebook:

 1. Организатор на Промоцията (Играта) е Спортбокс България, с търговски адрес: 1700 София, бул. Симеоновско Шосе 35, магазин Спорт Бокс. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу Официални правила на Промоцията (наричани по-долу “Официални правила”). Официалните правила на Промоцията ще бъдат достъпни за целия период на продължителността ѝ на www.sportbox.bg

Организаторът на Промоцията си запазва правото да допълва или променя Официалните правила по всяко време, като промените влизат в сила само след оповестяването им на интернет адрес: www.sportbox.bg.

 1. Период на Промоцията (Играта): 03.06 – 14.06.2023 г. Промоцията се организира и провежда на фейсбук страницата: Sport Box Bulgaria | Facebook

III. УЧАСТИЕТО В ПРОМОЦИЯТА НЕ Е ОБВЪРЗАНО С ПОКУПКАТА НА ПРОДУКТИ И/ИЛИ УСЛУГИ!

 1. Официалните правила ще бъдат достъпни на интернет адрес www.sportbox.bg за периода на Промоцията (Играта).

Право на участие:

 1. Промоцията е отворена за участие за всички физически лица, които са с местоживеене България и са на възраст над 16 години, с изключение на: служителите на Спортбокс, както и членове на техните семействата (деца, родители и съпрузи).
 2. Организаторът има неотменимото право да прекрати Промоцията (Играта) по всяко време, обявявайки това в съответствие с точка I, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства.

VII. Участвайки в тази Промоция (Игра), участниците приемат да се ангажират с тези Официални правила и задължително да спазват техните условия.

Механизъм на Промоцията

 VIII. За да участва в Промоцията, всеки участник трябва дa:

 любимите си Salomon обувки, да напише в коментар под поста кой е моделът и да тагне трима свои приятели. 

 1. Награда

1 чифт обувки Salomon – модел, който участникът е написал в своя коментар

 1. Тегленето и обявяването на печелившия участник ще се извърши на 22 юни 2023г .

Обявяването на печелившите ще бъде на 22.06 във Фейсбук страницата на Sportbox Bulgaria.

Тегленето на наградата ще се извършви чрез томбола в присъствието на 3 независими присъстващи.

 1. Печелившият участник ще бъде известен чрез messenger.

В 7 (седем)-дневен срок след получаване на Фейсбук известие, печелившия ще трябва да отговори на лично съобщение  като предостави имейл адрес за получаване на наградата

Ако печелившият не потвърди наградата си в 7-дневен срок, губи правото си да получи наградата. Непотвърдената награда ще бъде използвана в бъдещи активности на марката.

XII. Организаторът не носи отговорност, ако спечелил участник е пропуснал да забележи съобщението за спечелването и потвърждението на наградата, не е сторил това в 7-дневния срок за потвърждение или не е предоставил валиден, реален и действащ и-мейл адрес и/или е направил техническа (правописна) грешка при въвеждането му.

XIII. Независимо от броя коментари от един участник за периода на Промоцията името му ще бъде включено в томболата 1 път.

XIV. Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации „автоматично” вместо Участниците и други подобни злоупотреби. Всеки Участник, който се опита да наруши или наруши правилата на активността, ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора. Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като Организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит за нарушаване или реално нарушение на правилата на активността. Проверка за злоупотреба ще бъде извършвана по всяко време, включително след свързването със спечелилите, както и при доставка.

Предоставяне на наградата:

 1. Наградата ще бъде изпратена на посочения от спечелилия е-мейл.

XVI. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

XVII. Всички лични данни ще бъдат третирани като конфиденциална информация съгласно действащата нормативна уредба по отношение защита на личните данни.

Отговорност:

XVIII. Организаторът на Промоцията (Играта) не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции при изтичането на срока на Промоцията или по други подобни поводи.

XIX. Организаторът не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства и/или срив в информационните системи, които възпрепятстват реализацията на съответната Промоция и/или доставката на награди.

 1. Евентуално възникнали спорове между Организатора на Промоцията и участници в нея се решават чрез преговори или в краен случай, при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи.

XXI. Компанията „Facebook“ е напълно освободена от всякаква отговорност относно настоящата Промоция. Промоцията по никакъв начин не се спонсорира и/или администрира от Facebook.

XXI. Спортбокс си запазва правото да промени периода на Промоцията, ако поради непредвидени обстоятелства като забавяне на промоционални материали, срив в информационните системи или други, не може да активира промоцията на  03.06.2023 г. и/или да я прекрати на 14.06.2023 г.

Официални правила за промоцията Обичаш планината? Мечтаеш за нови туристически обувки?“в Instagram:

 1. Организатор на Промоцията (Играта) е Спортбокс България, с търговски адрес: 1700 София, бул. Симеоновско Шосе 35, магазин Спорт Бокс. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу Официални правила на Промоцията (наричани по-долу “Официални правила”). Официалните правила на Промоцията ще бъдат достъпни за целия период на продължителността ѝ на www.sportbox.bg

Организаторът на Промоцията си запазва правото да допълва или променя Официалните правила по всяко време, като промените влизат в сила само след оповестяването им на интернет адрес: www.sportbox.bg.

 1. Период на Промоцията (Играта): 03.06.202314.06.2023 г. Промоцията се организира и провежда на инстаграм страницата: https://www.instagram.com/sportboxbulgaria/

III. УЧАСТИЕТО В ПРОМОЦИЯТА НЕ Е ОБВЪРЗАНО С ПОКУПКАТА НА ПРОДУКТИ И/ИЛИ УСЛУГИ!

 1. Официалните правила ще бъдат достъпни на интернет адрес www.sportbox.bg за периода на Промоцията (Играта).

Право на участие:

 1. Промоцията е отворена за участие за всички физически лица, които са с местоживеене България и са на възраст над 16 години, с изключение на: служителите на Спортбокс, както и членове на техните семействата (деца, родители и съпрузи).
 2. Организаторът има неотменимото право да прекрати Промоцията (Играта) по всяко време, обявявайки това в съответствие с точка I, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства.

VII. Участвайки в тази Промоция (Игра), участниците приемат да се ангажират с тези Официални правила и задължително да спазват техните условия.

Механизъм на Промоцията

 VIII. За да участва в Промоцията, всеки участник трябва дa:

 любимите си Salomon обувки, да напише в коментар под поста кой е моделът и да тагне трима свои приятели. 

 1. Награда

1 чифт обувки Salomon – модел, който участникът е написал в своя коментар

 1. Тегленето и обявяването на печелившия участник ще се извърши на 22 юни 2023г .

Обявяването на печелившите ще бъде на 22.06 във Фейсбук страницата на Sportbox Bulgaria.

Тегленето на наградата ще се извършви чрез томбола в присъствието на 3 независими присъстващи.

 1. Печелившият участник ще бъде известен чрез messenger.

В 7 (седем)-дневен срок след получаване на Инстаграм известие, печелившия ще трябва да отговори на лично съобщение  като предостави имейл адрес за получаване на наградата

Ако печелившият не потвърди наградата си в 7-дневен срок, губи правото си да получи наградата. Непотвърдената награда ще бъде използвана в бъдещи активности на марката.

XII. Организаторът не носи отговорност, ако спечелил участник е пропуснал да забележи съобщението за спечелването и потвърждението на наградата, не е сторил това в 7-дневния срок за потвърждение или не е предоставил валиден, реален и действащ и-мейл адрес и/или е направил техническа (правописна) грешка при въвеждането му.

XIII. Независимо от броя коментари от един участник за периода на Промоцията името му ще бъде включено в томболата 1 път.

XIV. Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации „автоматично” вместо Участниците и други подобни злоупотреби. Всеки Участник, който се опита да наруши или наруши правилата на активността, ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора. Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като Организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит за нарушаване или реално нарушение на правилата на активността. Проверка за злоупотреба ще бъде извършвана по всяко време, включително след свързването със спечелилите, както и при доставка.

Предоставяне на наградата:

 1. Наградата ще бъде изпратена на посочения от спечелилия е-мейл.

XVI. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

XVII. Всички лични данни ще бъдат третирани като конфиденциална информация съгласно действащата нормативна уредба по отношение защита на личните данни.

Отговорност:

XVIII. Организаторът на Промоцията (Играта) не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции при изтичането на срока на Промоцията или по други подобни поводи.

XIX. Организаторът не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства и/или срив в информационните системи, които възпрепятстват реализацията на съответната Промоция и/или доставката на награди.

 1. Евентуално възникнали спорове между Организатора на Промоцията и участници в нея се решават чрез преговори или в краен случай, при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи.

XXI. Платформата „Instagram“ е напълно освободена от всякаква отговорност относно настоящата Промоция. Промоцията по никакъв начин не се спонсорира и/или администрира от Instagram.

XXI. Спортбокс си запазва правото да промени периода на Промоцията, ако поради непредвидени обстоятелства като забавяне на промоционални материали, срив в информационните системи или други, не може да активира промоцията на 03.06.2023 г. и/или да я прекрати на 14.06.2023 г.

Коментари

Тази статия все още няма коментари

Остави коментар

Новини

Новини от Sportbox.bg🔶

Официални правила за промоцията “Обичаш планината? Мечтаеш за нови туристически обувки?„

Обичаш планината? Мечтаеш за нови туристически обувки?

Официални правила за промоцията “Обичаш планината? Мечтаеш за нови туристически обувки?„ организирана от Sportbox.bg Официални правила за промоцията “Обичаш планината? Мечтаеш за нови туристически обувки?„ организирана от Sportbox.bg 2023-06-05T16:33:04+03:00 Официални правила за промоцията “Обичаш планината? Мечтаеш за нови туристически обувки?„

<p><strong><span>Официални правила за промоцията</span></strong><strong> <span>&ldquo;</span></strong><strong>Обичаш планината? Мечтаеш за нови туристически обувки?</strong><strong>&bdquo; във <span>Facebook:</span></strong></p> <ol> <li><span> Организатор на Промоцията (Играта) е </span>Спортбокс България,<span> с търговски адрес: </span>1700 София, бул. Симеоновско Шосе 35, магазин Спорт Бокс.<span> Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу Официални правила на Промоцията (наричани по-долу &ldquo;Официални правила&rdquo;). Официалните правила на Промоцията ще бъдат достъпни за целия период на продължителността ѝ на www.sportbox.bg</span></li> </ol> <p><span>Организаторът на Промоцията си запазва правото да допълва или променя Официалните правила по всяко време, като промените влизат в сила само след оповестяването им на интернет адрес: www.sportbox.bg</span>.</p> <ol start="3"> <li><span> Период на Промоцията (Играта): 03.06 &ndash; 14.06.2023 г. Промоцията се организира и провежда на </span>фейсбук страницата: <span><a href="https://www.facebook.com/sportboxbulgaria">Sport Box Bulgaria | Facebook</a></span></li> </ol> <p><span>III. УЧАСТИЕТО В ПРОМОЦИЯТА НЕ Е ОБВЪРЗАНО С ПОКУПКАТА НА ПРОДУКТИ И/ИЛИ УСЛУГИ!</span></p> <ol> <li><span> Официалните правила ще бъдат достъпни на интернет адрес www.sportbox.bg за периода на Промоцията (Играта).</span></li> </ol> <p><span>Право на участие:</span></p> <ol> <li><span> Промоцията е отворена за участие за всички физически лица, които са с местоживеене България и са на възраст над 16 години, с изключение на: служителите на </span>Спортбокс<span>, както и членове на техните семействата (деца, родители и съпрузи).</span></li> <li><span> Организаторът има неотменимото право да прекрати Промоцията (Играта) по всяко време, обявявайки това в съответствие с точка I, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства. </span></li> </ol> <p><span>VII. Участвайки в тази Промоция (Игра), участниците приемат да се ангажират с тези Официални правила и задължително да спазват техните условия.</span></p> <p><span>Механизъм на Промоцията</span></p> <p><span>&nbsp;VIII. За да участва в Промоцията, всеки участник трябва дa:</span></p> <ul> <li><span> Хареса страницата на Sportbox Bulgaria</span></li> <li><span> Публикува в коментар на този пост: </span>Обичаш планината? Мечтаеш за нови туристически обувки?</li> <li><span> </span>да избере<span> от <a href="https://sportbox.bg/category/turisticheski-obuvki">Link</a><a href="https://sportbox.bg/category/turisticheski-obuvki">: </a><a href="https://sportbox.bg/category/turisticheski-obuvki">Туристически обувки🥾Мъжки и дамски обувки за планина (sportbox.bg)</a></span></li> </ul> <p><span>&nbsp;любимите си Salomon обувки</span>, да н<span>апише в коментар под пост</span>а<span> кой е моделът и</span> да<span> тагне трима свои приятели.&nbsp;</span></p> <ol> <li><span> Награда</span></li> </ol> <p><span>1</span> чифт обувки <span>Salomon &ndash; </span>модел, който участникът е написал в своя коментар</p> <ol> <li><span> Тегленето и обявяването на печеливши</span>я<span> участни</span>к <span>ще се извърш</span>и на 22 юни 2023г .</li> </ol> <p>Обявяването на печелившите ще бъде на 22.06 във Фейсбук страницата на Sportbox Bulgaria.</p> <p><span>Тегленето на наград</span>ата<span> ще се извършв</span>и чрез томбола в присъствието на 3 независими присъстващи<span>.</span></p> <ol> <li><span> Печеливш</span>ият <span>участни</span>к<span> ще бъд</span>е<span> известен</span> чрез <span>messenger. </span></li> </ol> <p>В 7 (седем)-дневен срок след получаване на Фейсбук известие, печелившия ще трябва да отговори на лично съобщение&nbsp; като предостави имейл адрес за получаване на наградата</p> <p><span>Ако печеливши</span>ят<span> не потвърд</span>и<span> наград</span>ата <span>си в </span>7<span>-дневен срок, губ</span>и<span> правото си да получ</span>и<span> наградата. Непотвърден</span>ата<span> наград</span>а<span> ще бъд</span>е<span> използван</span>а<span> в бъдещи активности на марката.</span></p> <p><span>XII. Организаторът не носи отговорност, ако спечелил участник е пропуснал да забележи съобщението за спечелването и потвърждението на наградата, не е сторил това в </span>7<span>-дневния срок за потвърждение или не е предоставил валиден, реален и действащ </span>и-мейл адрес<span> и/или е направил техническа (правописна) грешка при въвеждането му.</span></p> <p><span>XIII. </span>Независимо от броя коментари от е<span>дин участник </span>за<span> период</span>а<span> на Промоцията</span> името му ще бъде включено в томболата 1 път<span>. </span></p> <p><span>XIV. Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации &bdquo;автоматично&rdquo; вместо Участниците и други подобни злоупотреби. Всеки Участник, който се опита да наруши или наруши правилата на активността, ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора. Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като Организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит за нарушаване или реално нарушение на правилата на активността. Проверка за злоупотреба ще бъде извършвана по всяко време, включително след свързването със спечелилите, както и при доставка.</span></p> <p>Предоставяне<span> на наград</span>ата<span>:</span></p> <ol> <li><span> Наград</span>ата <span>ще бъд</span>е изпратена на посочения от спечелилия е-мейл.</li> </ol> <p><span>XVI. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.</span></p> <p><span>XVII. Всички лични данни ще бъдат третирани като конфиденциална информация съгласно действащата нормативна уредба по отношение защита на личните данни.</span></p> <p><span>Отговорност:</span></p> <p><span>XVIII. Организаторът на Промоцията (Играта) не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции при изтичането на срока на Промоцията или по други подобни поводи.</span></p> <p><span>XIX. Организаторът не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства и/или срив в информационните системи, които възпрепятстват реализацията на съответната Промоция и/или доставката на награди.</span></p> <ol> <li><span> Евентуално възникнали спорове между Организатора на Промоцията и участници в нея се решават чрез преговори или в краен случай, при невъзможност да се постигне съгласие &ndash; чрез намесата на компетентните органи.</span></li> </ol> <p><span>XXI. Компанията &bdquo;Facebook&ldquo; е напълно освободена от всякаква отговорност относно настоящата Промоция. Промоцията по никакъв начин не се спонсорира и/или администрира от Facebook.</span></p> <p><span>XXI. </span>Спортбокс<span> си запазва правото да промени периода на Промоцията, ако поради непредвидени обстоятелства като забавяне на промоционални материали, срив в информационните системи или други, не може да активира промоцията на </span>&nbsp;03<span>.0</span>6<span>.2023 г. и/или да я прекрати на </span>14<span>.0</span>6<span>.2023 г.</span></p> <p><strong><span>Официални правила за промоцията</span></strong><strong> <span>&ldquo;</span></strong><strong>Обичаш планината? Мечтаеш за нови туристически обувки?</strong><strong>&ldquo;в<span> Instagram:</span></strong></p> <ol> <li><span> Организатор на Промоцията (Играта) е </span>Спортбокс България,<span> с търговски адрес: </span>1700 София, бул. Симеоновско Шосе 35, магазин Спорт Бокс.<span> Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу Официални правила на Промоцията (наричани по-долу &ldquo;Официални правила&rdquo;). Официалните правила на Промоцията ще бъдат достъпни за целия период на продължителността ѝ на www.sportbox.bg</span></li> </ol> <p><span>Организаторът на Промоцията си запазва правото да допълва или променя Официалните правила по всяко време, като промените влизат в сила само след оповестяването им на интернет адрес: www.sportbox.bg</span>.</p> <ol start="3"> <li><span> Период на Промоцията (Играта): </span>0<span>3</span>.06.2023<span> &ndash; </span>14<span>.0</span>6<span>.2023 г. Промоцията се организира и провежда на </span>инстаграм страницата: <span>https://www.instagram.com/sportboxbulgaria/</span></li> </ol> <p><span>III. УЧАСТИЕТО В ПРОМОЦИЯТА НЕ Е ОБВЪРЗАНО С ПОКУПКАТА НА ПРОДУКТИ И/ИЛИ УСЛУГИ!</span></p> <ol> <li><span> Официалните правила ще бъдат достъпни на интернет адрес www.sportbox.bg за периода на Промоцията (Играта).</span></li> </ol> <p><span>Право на участие:</span></p> <ol> <li><span> Промоцията е отворена за участие за всички физически лица, които са с местоживеене България и са на възраст над 16 години, с изключение на: служителите на </span>Спортбокс<span>, както и членове на техните семействата (деца, родители и съпрузи).</span></li> <li><span> Организаторът има неотменимото право да прекрати Промоцията (Играта) по всяко време, обявявайки това в съответствие с точка I, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства. </span></li> </ol> <p><span>VII. Участвайки в тази Промоция (Игра), участниците приемат да се ангажират с тези Официални правила и задължително да спазват техните условия.</span></p> <p><span>Механизъм на Промоцията</span></p> <p><span>&nbsp;VIII. За да участва в Промоцията, всеки участник трябва дa:</span></p> <ul> <li><span> Последва профила на Sportbox Bulgaria</span></li> <li><span> </span>да избере<span> от <a href="https://sportbox.bg/category/turisticheski-obuvki">Link</a><a href="https://sportbox.bg/category/turisticheski-obuvki">: </a><a href="https://sportbox.bg/category/turisticheski-obuvki">Туристически обувки🥾Мъжки и дамски обувки за планина (sportbox.bg)</a></span></li> </ul> <p><span>&nbsp;любимите си Salomon обувки</span>, да н<span>апише в коментар под пост</span>а<span> кой е моделът и</span> да<span> тагне трима свои приятели.&nbsp;</span></p> <ol> <li><span> Награда</span></li> </ol> <p><span>1</span> чифт обувки <span>Salomon &ndash; </span>модел, който участникът е написал в своя коментар</p> <ol> <li><span> Тегленето и обявяването на печеливши</span>я<span> участни</span>к <span>ще се извърш</span>и на 22 юни 2023г .</li> </ol> <p>Обявяването на печелившите ще бъде на 22.06 във Фейсбук страницата на Sportbox Bulgaria.</p> <p><span>Тегленето на наград</span>ата<span> ще се извършв</span>и чрез томбола в присъствието на 3 независими присъстващи<span>.</span></p> <ol> <li><span> Печеливш</span>ият <span>участни</span>к<span> ще бъд</span>е<span> известен</span> чрез <span>messenger. </span></li> </ol> <p>В 7 (седем)-дневен срок след получаване на Инстаграм известие, печелившия ще трябва да отговори на лично съобщение&nbsp; като предостави имейл адрес за получаване на наградата</p> <p><span>Ако печеливши</span>ят<span> не потвърд</span>и<span> наград</span>ата <span>си в </span>7<span>-дневен срок, губ</span>и<span> правото си да получ</span>и<span> наградата. Непотвърден</span>ата<span> наград</span>а<span> ще бъд</span>е<span> използван</span>а<span> в бъдещи активности на марката.</span></p> <p><span>XII. Организаторът не носи отговорност, ако спечелил участник е пропуснал да забележи съобщението за спечелването и потвърждението на наградата, не е сторил това в </span>7<span>-дневния срок за потвърждение или не е предоставил валиден, реален и действащ </span>и-мейл адрес<span> и/или е направил техническа (правописна) грешка при въвеждането му.</span></p> <p><span>XIII. </span>Независимо от броя коментари от е<span>дин участник </span>за<span> период</span>а<span> на Промоцията</span> името му ще бъде включено в томболата 1 път<span>. </span></p> <p><span>XIV. Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации &bdquo;автоматично&rdquo; вместо Участниците и други подобни злоупотреби. Всеки Участник, който се опита да наруши или наруши правилата на активността, ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора. Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като Организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит за нарушаване или реално нарушение на правилата на активността. Проверка за злоупотреба ще бъде извършвана по всяко време, включително след свързването със спечелилите, както и при доставка.</span></p> <p>Предоставяне<span> на наград</span>ата<span>:</span></p> <ol> <li><span> Наград</span>ата <span>ще бъд</span>е изпратена на посочения от спечелилия е-мейл.</li> </ol> <p><span>XVI. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.</span></p> <p><span>XVII. Всички лични данни ще бъдат третирани като конфиденциална информация съгласно действащата нормативна уредба по отношение защита на личните данни.</span></p> <p><span>Отговорност:</span></p> <p><span>XVIII. Организаторът на Промоцията (Играта) не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции при изтичането на срока на Промоцията или по други подобни поводи.</span></p> <p><span>XIX. Организаторът не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства и/или срив в информационните системи, които възпрепятстват реализацията на съответната Промоция и/или доставката на награди.</span></p> <ol> <li><span> Евентуално възникнали спорове между Организатора на Промоцията и участници в нея се решават чрез преговори или в краен случай, при невъзможност да се постигне съгласие &ndash; чрез намесата на компетентните органи.</span></li> </ol> <p><span>XXI. </span>Платформата<span> &bdquo;Instagram&ldquo; е напълно освободена от всякаква отговорност относно настоящата Промоция. Промоцията по никакъв начин не се спонсорира и/или администрира от Instagram.</span></p> <p><span>XXI. </span>Спортбокс<span> си запазва правото да промени периода на Промоцията, ако поради непредвидени обстоятелства като забавяне на промоционални материали, срив в информационните системи или други, не може да активира промоцията на </span>03<span>.0</span>6<span>.2023 г. и/или да я прекрати на </span>14<span>.0</span>6<span>.2023 г.</span></p>

Сравнение на продукти
Нашият онлайн магазин използва така наречените „Бисквитки“ Научете повече за нашата политика за поверителност и нашата политика за Бисквитки